Test logo image

Browse Volume

Previous Volume | Next Volume | Jump To:

Volume I
(2016)Number :1
  Tamralipta Mahavidyalaya Research Review (ISSN 2456-1681 )   Volume 1 - 2016

Title

Author

S. KhanraK. S. Chaudhuri
Priti Ranjan Pahari
Abdul Hai Mallick
Chandan Bikash Das
Arabinda Paul
Jnanojjal ChandaSatyajit DeyGoutam Mahata
G. K. PaulS. AdhikaryS. K. BeraR. Ghosh
Chittaranjan Das
Krushna Chandra Patra
Subhrananda GoswamiChandan Bikash DasDhriti Sundar Maity
Kalipada Bankura
K.P. SamantaM. Maiti
Dipankar Mishra
Jayanta Kumar Dab
Swapan Paul
Subhendu Bikash Maity
Anjali Mondal
Amalendu Sahoo
Gourhari Manna
Surajit Senapati
Parmash Achraya
Srabonio Singha Roy
Anindita Adhikari
Purnima Jana