Test logo image

Browse Volume

Previous Volume | Next Volume | Jump To:

Volume I
(2016)Number :1
  Tamralipta Mahavidyalaya Research Review (ISSN 2456-1681)   Volume 1 - 2016

Title

Author

Page No

S. KhanraK. S. Chaudhuri
1
Priti Ranjan Pahari
14
Abdul Hai Mallick
18
Chandan Bikash Das
30
Arabinda Paul
34
Jnanojjal ChandaSatyajit DeyGoutam Mahata
37
G. K. PaulS. AdhikaryS. K. BeraR. Ghosh
42
Chittaranjan Das
45
Krushna Chandra Patra
53
Subhrananda GoswamiChandan Bikash DasDhriti Sundar Maity
60
Kalipada Bankura
66
K.P. SamantaM. Maiti
69
Dipankar Mishra
76
Jayanta Kumar Dab
83
Swapan Paul
95
Subhendu Bikash Maity
104
Anjali Mondal
111
Amalendu Sahoo
117
Gourhari Manna
125
Surajit Senapati
132
Parmash Achraya
138
Srabonio Singha Roy
143
Anindita Adhikari
146
Purnima Jana
150